Doelstelling

Stichting InterActium heeft als doel kansarmen en mensen aan de onderkant van de maatschappij te helpen in binnen- en buitenland.

 

De stichting beoogt tevens jongeren, volwassenen en gezinnen bij te staan die kampen met financiën, verslavingen, fysieke en/of psychische problemen etc.

 

Daarnaast steunt de stichting overige goede doelen die o.a. te maken hebben met ontwikkeling, bewustwording, duurzaamheid et cetera.

 

Deze doelen worden onder meer bereikt door het verstrekken van informatie, het financieel en anderszins ondersteunen van de opleiding en vorming van personen, het financieel of anderszins ondersteunen van organisaties met een soortgelijk doel als hiervoor bedoeld et cetera.

 

Daarnaast wordt er direct of indirect ondersteuning en/of opvang verleend aan mensen die in (lichamelijke en/of geestelijke) nood zijn, mensen die met verslavingen kampen en mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien.

 

InterActium - Samen in Actie!

 

Enkele sponsors