Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting en bestuurt deze. Het bestuur van Stichting InterActium bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

 

Deze functies worden vervuld door:

 

Voorzitter

W. van der Wouden

ww@interactium.org

 

Penningmeester

mw. A. Çipi, MBA

arta@interactium.org

 

Secretaris

mw. mr. drs. A. Gore

anxhela@interactium.org

 

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd met de andere bestuurders. Er wordt minimaal eens per jaar vergaderd om het beleidsplan vast te stellen. Besluiten worden genotuleerd.

 

 

InterActium - Samen in Actie!

 

Enkele sponsors